چرا Global Exam ؟

موسسه اینلینگوای تهران ( inlingua tehran ) با همکاری گلوبال اگزم فرانسه ( global exam ) سیستمی رو برای آیلتس دارن ارائه میدن که برنامه ریزی شخصی سازه شده داره ( customized plan ) لحظه به لحظه پیشرفت  رو اندازه گیری میکند ( Live statistics )

  • 390 تا تمرین توضیحی
  • 120 تا تمرین برای هر 4 مهارت آیلتس
  • 5 تا ماک اگزم عین آیلتس اصلی
schedule

امتحان

خود را در شرایط امتحان واقعی آزمایش کنید.

5 آزمون تمرینی درجه بندی شده

developer_board

طرح مطالعه سفارشی

برنامه مطالعه سفارشی خود را انتخاب کنید تا به هدف خود برسید.

1 طرح مطالعه برای انتخاب

fitness_center

آموزش

با استفاده از تمرینات متناسب با نیاز خود ، با سرعت خود پیش بروید.

120 تمرین آموزشی

manage_search

برگه های مطالعه و بازنگری

مهارت های خود را با یادگیری آسان مقاله مطالعه بهبود ببخشید.

390 برگ مطالعه و تمرین

show_chart

آمار و تصحیح

پیشرفت خود را انجام دهید ، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و تصحیح تمرین خود را مشاهده کنید.

فهرست
به کمک نیاز دارید؟