تعیین سطح زبان

اولین قدم برای یادگیری زبان در مؤسسه ما شرکت در آزمون آنلاین تعیین سطح است و پیدا کردن سطح دانش انگلیسی شما. بعد از امتحان شما می‌توانید با یک گفت‌وگوی تلفنی با مؤسسه اینلینگوا، به صورت آنلاین یا تلفنی ثبت نام کنید.

سطوح زبان مؤسسه به صورت زیر است

فهرست
به کمک نیاز دارید؟