آزمون تعیین سطح

شما می‌توانید با امتحان هوشمند و رایگان تعیین سطح اینلینگوا، سطح زبان خود را پیدا کنید.

البته نتیجه آزمون تعیین سطح شما به تنهایی حاوی اطلاعات کمی است.

در اینلینگوا آزمون تعیین سطح توسط متخصص‌های زبان تحلیل می‌گردد. با استفاده از نتایج تحلیل آزمون، در روند آموزش بر قسمت‌ نقاط ضعف شما، تمرکز بیشتری خواهد شد.

درباره آزمون تعیین سطح 

آزمون تعیین سطح هوشمند و برای هر شخص متفاوت است. این آزمون از سطح مقدماتی شروع می‌شود و طبق روند پاسخ دهی شما، به سطحی که دارید هدایت می‌شود.

اگر به سؤالی اشتباه پاسخ دهید، سؤال بعدی آسان‌تر خواهد شد و اگر درست پاسخ دهید، سؤال بعدی دشوارتر خواهد شد.

شما این تست را تا آخر باید انجام دهید تا به سطح خود دست یابید.

میانگین زمان مورد نیاز ۳۰ دقیقه می‌باشد.

بعد از انجام تست با شما تماس گرفته می شود و به شما خواهیم گفت اشکالات شما در کدام بخش از یادگیری زبان است.

فهرست
به کمک نیاز دارید؟