مصاحبه حرفه‌ای زبان

تومان 200,000

مصاحبه، بخش تعیین سطح مکالمه‌ی شما است که طی آن مکالمه‌ای در حدود 30 دقیقه بین دبیر و زبان آموز صورت می‌گیرد. سطح سوالات از ساده شروع شده و مرحله به مرحله سخت‌تر می‌گردد. 
درپایان سطح مکالمه‌ی شما با سطح تعیین شده در آزمون کتبی تطبیق داده می‌شود.
دسته:
فهرست
به کمک نیاز دارید؟