تفاوت اينلينگوا

فراگیری زبان‌ها زندگی شما را متحول می‌کند

ارزش افزوده

آموزش منحصر به هر فرد :

در مؤسسه‌ اینلینگوا روش آموزش برای هر فرد شخصی سازی شده و یادگیری شما قابل اندازه‌گیری است.

در آزمون هوشمند تعیین سطح ما، نه تنها شما تعیین سطح می‌شوید، بلکه آزمون شما توسط متخصصین زبان ما تحلیل می‌گردد و آموزش روی نقاط ضعف شما متمرکز خواهد شد.

با صحبت کردن بیاموزید، نه فقط با تمرکز روی قواعد :

در کلاس‌های ما مدرسین وظیفه دارند که علاوه بر دستور زبان انگلیسی، زبان آموزان را به بیشتر صحبت کردن تشویق کنند.

حدود ۷۰ درصد از وقت کلاس را زبان آموزان صحبت می‌کنند و با توجه به اینکه تعداد افراد کلاس حداکثر ۱۲ نفر است، وقت برای صحبت کردن همه افراد وجود دارد.

ایجاد علاقه به یادگیری :

با داشتن بیش از ۵۰ سال سابقه تدریسی در سراسر جهان ما معتقدیم که برای یادگیری بهتر باید زبان آموزان را با سرگرمی‌های مختلف تشویق به یادگیری کرد.

درسین ما رابطه و روش آموزش بسیار دوستانه با زبان آموزان دارند و کلاس‌ها نه تنها آموزنده بلکه سرگرم کننده نیز هستند.

کلاس‌های کوچک :

تعداد افراد شرکت کننده در کلاس‌های اینلینگوا حداکثر ۱۲ نفر  است. با توجه تعداد کم افراد در کلاس‌ها، زمان تمرین و صحبت در کلاس بیشتر است و این باعث پیشرفت سریع‌تر شما خواهد شد.

فهرست
به کمک نیاز دارید؟